PaboKoor2016 0059.1


Naast het feit dat Zanggroep Pabo 50 jaar bestaat valt er nog veel meer te vieren. Tijdens de jaarlijks nieuwjaarsborrel is Harald Vincent benoemd tot erelid van de jubilerende vereniging. 

Erelid word je niet zomaar, ook niet omdat je 25 jaar lid bent. Maar volgens het bestuur heeft Harald deze titel meer dan verdiend. Hij is naast tenor ook bestuurslid en zet zich al 25 jaar enorm in voor de ereniging, waar een groot deel van zijn gezin deel van uitmaakt. Zo is Harald, samen met andere leden, de stille maar drijvende kracht achter veel verenigingsactiviteiten die het groepsgevoel binnen de club bevorderen. Denk aan de deelname aan het jaarlijkse Dickensfestijn, de organisatie van het jaarlijkse Pabo-kamp, een feestavond en hand- en spandiensten bij alle optredens.

"Harald is naast een groepsmens ook een gevoelsmens", zegt secretaris Jelmer Vreeswijk. "Dit is de vereniging waar hij zijn vrouw Tineke leerde kennen, vriendschappen sloot voor het leven en waar hij trots op is. En wij zijn trots op Harald. Hij staat altijd klaar en heeft aandacht voor iedereen. Hij is een beetje de 'big daddy' van onze vereniging. De ongelooflijke inzet van Harald voor de vereniging is geen vanzelfsprekendheid en dat moet het ook niet worden. Maar het is reden te meer om uitgebreid stil te staan bij zijn 25-jarig jubileum. En ere wie ere toekomt." Om deze bijzondere gebeurtenis en zijn erelidmaatschap te onderstrepen, kreeg Harald zijn onderscheiding opgespeld door voorzitter Louis Verberne.

Op 19 en 20 juni 2021 pakt Zanggroep Pabo groots uit met een wervelende jubileumshow op de planken van theater Het Speelhuis in Helmond. Voor meer info en kaarten, ga naar https://theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/id/4634/tspact/Melodrie.

erelid harald