PaboKoor2016 0059.1

Mede dankzij onderstaande sponsoren is het kerstconcert van Zanggroep Pabo een groot succes geweest. Hartelijk bedankt!sponsoren kerstshow